Đơn xin thôi việc

Khi bạn muốn nghỉ việc thì tốt nhất là đơn xin nghỉ việc, qua đó nói lên cụ thể lý do, hoàn cảnh mà bạn muốn nghỉ việc, nội dung chủ yếu trình bày cho sếp, cấp trên về tình hình hiện tại công việc của bạn, thời gian bạn dự định rời công ty, và công việc cần chuyển giao cho người khác thay thế, và trong đơn xin nghỉ việc cũng có thể bày tỏ tình cảm của bạn đối với công việc, tình cảm của bạn dành cho các bạn đồng nghiệp, hãy nói lên những cảm nghĩ của mình để mọi người còn nhớ tới bạn khi bạn không còn làm cho công ty nữa.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:………………
Tôi tên là:……………
Chức vụ: ……………………Bộ phận:………………
Hôm nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ….. tháng ….. năm ….
Tôi rất tiếc khi không thể cùng công ty làm việc trong thời gian sắp tới.
Lý do: …………………
Trong thời gian vừa qua, công ty đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ công việc cho tới văn hóa, tôi rất cảm kích trước tình cảm mà công ty đã dành cho tôi và tôi sẽ ghi nhớ mãi, xin cảm ơn công ty đã tin tưởng tôi trong thời gian vừa qua.
Hiện tại tôi đã bàn giao công việc của mình đầy đủ cho đồng nghiệp.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trưởng bộ phận                                                              Người làm đơn
 Ký, ghi rõ họ tên                                                             Ký, ghi rõ họ tên

admin