Tình yêu là gì ?

Tình yêu là một tình cảm cao quý và thiêng liêng, nó tồn tại từ khi xuất hiện con người, biết bao nhiêu nhà thơ và nhà văn đã miêu…