Đơn xin thôi việc

Khi bạn muốn nghỉ việc thì tốt nhất là đơn xin nghỉ việc, qua đó nói lên cụ thể lý do, hoàn cảnh mà bạn muốn nghỉ việc, nội dung…

Tình yêu là gì ?

Tình yêu là một tình cảm cao quý và thiêng liêng, nó tồn tại từ khi xuất hiện con người, biết bao nhiêu nhà thơ và nhà văn đã miêu…