Cách hát hay

Mọi người đều muốn hát hay, hát để vui vẻ hơn trong cuộc đời này, nhưng hát dỡ thì nhiều mà hát hay thì quá ít, không ai cũng có…

Bài văn tả cơn mưa

Có lẽ trong chúng ta ai cũng yêu thích mưa, nhưng cũng có người ghét trời mưa, trời mưa làm họ lỡ biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà ông…

Đơn xin thôi việc

Khi bạn muốn nghỉ việc thì tốt nhất là đơn xin nghỉ việc, qua đó nói lên cụ thể lý do, hoàn cảnh mà bạn muốn nghỉ việc, nội dung…