Cách viết bản kiểm điểm cho học sinh cấp 2

Học sinh cấp 2 đôi khi cũng hay phạm các lỗi theo quy định của lớp hoặc nhà trường đưa ra, tuy nhiên không phải học sinh nào cũng mắc các lỗi giống nhau, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà các học sinh cấp 2 phạm phải thì có những mức phạt khác nhau, nói chung thì học sinh nên cần ít phạm lỗi hơn, hãy trở thành một người học trò ngoan hiền và tuân thủ theo quy định của lớp và trường đưa ra, nhưng khi phạm lỗi cũng cần phải nhìn nhận và sữa chữa lại, cũng cần viết bản kiểm điểm để nêu ra các lỗi và nêu ra lời hứa để không tái phạm nữa, hãy tham khảo cách viết bản kiểm điểm cho học sinh cấp 2 dưới đây cho dễ dàng và nhanh nhất:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …
Đồng kính gửi thầy cô chủ nhiệm lớp:  …
Em tên là …
Học sinh lớp …
Vi phạm nội quy vào ngày …
Nội dung sự việc: … ( Viết ra các lỗi và nguyên nhân phạm phải)
Em đã gây ra và không tuân thủ quy định của lớp và nhà trường, những lỗi đó gây ảnh hưởng xấu tới lớp và các bạn học với em, em xin hứa từ nay trở đi sẽ không tái phạm nữa, nếu còn vi phạm thì sẽ chịu các mức phạt mà lớp và nhà trường đề ra, em xin thầy cô và các bạn trong lớp cho em cơ hội sữa sai để đóng góp trong quá trình học tập cho tiến bộ hơn, em xin cảm ơn thầy cô và các bạn trong lớp.
Ghi họ và tên
Ký tên.

admin