Những STT hay trên facebook

Cuộc sống tươi đẹp là cuộc sống không có khổ đau và nước mắt, hãy vui tươi hôm nay nhiều hơn hôm qua, hãy cười nhiều lên một chút, mỉm…